закритие

същ. - прикритие, заслон, убежище
същ. - параван, маска, дегизировка
същ. - пазител, защитник, предпазно средство, подслон
същ. - скривалище, сушина, защита, закрила, защитено място, гъстак, шубраци, храсти

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • гъстак — същ. скривалище, подслон, убежище, сушина, заслон, защита, закрила, защитено място, закритие, шубраци, храсти същ. храсталак, шубрак, млада гора …   Български синонимен речник

  • завет — същ. завещание, последна воля, наследство, дарение същ. напътствие, наставление същ. закритие, заслон същ. затишие, тишина, спокойствие същ. идея, основна идея, тема, смисъл, значение, поука …   Български синонимен речник

  • закрила — същ. защита, покровителство, сигурност, протекция, застъпничество, опека, помощ, подкрепа, охрана същ. подслон, убежище същ. крило същ. владение, съхранение, грижа същ. егида, щит, броня същ. защитник, закрилник …   Български синонимен речник

  • заслон — същ. подслон, убежище, скривалище, навес, покрив, сушина, закритие същ. барака, сайвант същ. виличка, хижа, колиба същ. пазител, защитник, предпазно средство, прикритие същ. закътано място, укритие, приют същ. защита, зак …   Български синонимен речник

  • защита — същ. отбрана, закрила, покровителство, застъпничество, протекция, опека, опора, помощ, щит същ. прибежище, подслон същ. хвала, възхвала, апология същ. защитник, закрилник същ. защитна реч, пледоария, обяснение на обвиняемия, признаване на вина… …   Български синонимен речник

  • защитено място — словосъч. скривалище, подслон, убежище, сушина, заслон, защита, закрила, закритие, гъстак, шубраци, храсти …   Български синонимен речник

  • защитник — същ. закрилник, покровител, застъпник, бранител същ. хранител, пазител същ. настойник, попечител същ. адвокат същ. защита, закрила, покровителство същ. предпазно средство, закритие, прикритие, заслон, подслон, убежище …   Български синонимен речник

  • маскировка — същ. прикритие, закритие, дегизировка, параван, камуфлаж, заблуждава не …   Български синонимен речник

  • оазис — същ. прибежище, подслон, закрила, закритие, убежище, покой …   Български синонимен речник

  • пазител — същ. страж, блюстител, хранител, пазач същ. телохранител, гавазин, пазвант същ. защитник, предпазно средство, закритие, прикритие, заслон, подслон, убежище …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.